Izvor: Mina

calovicMreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je danas tužbu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave, zbog ćutanja administracije, odnosno kršenja Zakona o slobodnom pristupu informacija.

Tužba MANS-a odnosi se na slučaj izdavanja pasoša bivšem tajlandskom premijeru Taksinu Šinavatri, o kojem ta nevladina organizacija nije mogla dobiti informaciju u MUP-u.

Izvršni direktor MANS-a Vanja Ćalović smatra da će Upravni sud donijeti presudu u njihovu korist jer je, kako je navela, u pitanju očigledan slučaj kršenja Zakona o slobodnom pristupu informacija.

“Zakon propisuje da organ vlasti, u ovom slučaju MUP, mora da odgovori na svaki zahtjev”, kazala je Ćalović agenciji MINA.

Ona je dodala da, kada organ vlasti neće da saopšti informaciju, mora da kaže koji je to interes i zbog čega je on veći od interesa javnosti da zna.

“U ovom konretnom slučaju, MUP je na najbrutalniji i najočigledniji način prekršio Zakon, jer nije ni odgovio na zahtjev”, tvrdi Ćalović.

Advertisements