Izvor: Vijesti

blackholeAstrofizičari su ovih dana otkrili da materija i energija nestaju bez traga u središtu Mliječnog puta, što je za njih nesporan dokaz da se u tom području svemira skriva i vreba još uvek tajanstvena crna rupa. Sve ono što “upadne” u crnu rupu, zapravo, odlazi “jednosmjerim” pravcem, na put bez povratka, jer u trenutku kad materija ili svjetlost pređu prag prijetećeg imena “kraj horizonta”, ne postoji ni teoretska mogućnost da se iščupaju iz smrtnosnog zagrljaja crne rupe.

I dok su astronomi do sada identifikovali mnoge tamne objekte ogromne gustine, za koje su vjerovali da su crne rupe, teško je dokazati da su oni posjedovali “kraj horizonta”, tu konačnu, tragičnu budućnost svega čega se dokopa crna rupa. Među mogućim alternativama mogu se nalaziti “lopte” velike gustine sastavljene od egzotične materije koje astronomi smatraju “zvijezdama – gazdama”, jer ne posjeduju “kraj horizonta”.

Ekipa naučnika razmišlja na ovaj način: ako taj objekat nije crna rupa, trebalo bi da “sjaji” infracrveno. A to zbog toga što bi kinetička energija koja udara u objekat trebalo da se pretvori u toplotu. Ima li se u vidu činjenica da materija najvjerovatnije “upada” u središnji objekat, trebalo bi, prema njihovim procjenama, da se stvori temperatura od najmanje nekoliko stotina Kelvina. Infracrveno zračenje koje se dobije trebalo bi da bude 250 puta blještavije od postojećeg koje dolazi iz područja u kome se nalazi masivni objekat i njegov disk materije – ranije mjereno u periodu “mirovanja”, kad disk nije blještao. A ako se nije radilo o crnoj rupi, onda bi zračenje bilo infracrveno zato što bi se kinetička energija pretvorila u toplotu. Zato su astrofizičari zaključili da materija zaista nestaje iza “kraja horizonta” posmatrane crne rupe. “U crnu rupu nestaje toliko velika količina energije tako da je potpuno vidljiva emisija sa površine”, izjavio je Broderik časopisu Nju sajentist.

Čak i da su argumenti naučnog tima “čvrsti poput čelika”, Broderik priznaje da još uvek postoji uverljiva alternativa crnoj rupi. “Neka vrsta ‘kanala’ koji povezuje jedno područje univerzuma s drugim takođe bi mogao da sakuplja materiju i energiju u središte galaksije i da ih kasnije ‘ispljune’ negdje gdje mi ne možemo da dopremo našim teleskopima”, upozorio je on.

Advertisements