Izvor: Mina

putinderipaskaDug podgoričkog Kombinata aluminijuma prema crnogorskoj Elektroprivredi premašio je deset miliona EUR, čime su se stekli uslovi za raskid kupoprodajnog ugovora sa vlasnikom podgoričke fabrike, saopštio je direktor Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja, Branko Vujović.

Crnogorska Vlada, kako je najavio, aktiviraće narednih dana činidbenu garanciju, vrijednu deset miliona EUR, zbog nepoštovanja obaveza iz ugovora sa Centralno evropskom aluminijskom kompanijom.

Vujović je objasnio da je ta aktivnost pokrenuta kroz pokušaj naplate korporativne garancije, kao i da će to biti urađeno prema Rajfajzen /Raiffeisen/ banci, koja je dala garanciju za KAP.

»Uslov za raskid ugovora stečen je, iako ima još poteškoća jer za ovu godinu nije potpisan ugovor sa EPCG, ali on proističe iz Opšteg koji traje pet godina«, kazao je Vujović nakon sjednice Vlade na kojoj je usvojen Izvještaj o realizaciji obaveza iz ugovora o kupoprodaji akcija KAP-a i Rudnika boksita koji se odnosi na treći investicioni ciklus.

Prema njegovim riječima, Vlada ne pokreće raskid ugovora jer čeka da CEAC povuče potez kojim će, makar djelimično, riješiti neko od pitanja u kompaniji.

Vlada je, tvrdi Vujović, posljednjih pola godine praktično obezbjeđivala uslove za održavanje proizvodnje u Kombinatu, bez podrške CEAC-a.

»Neposlovne su optužbe većinskog vlasnika da ih Vlada naplatom činidbene garancije usporava u namjeri da održe proizvodnju«, ocijenio je Vujović.

On je naveo da u trećem investicionom ciklusu nijesu ispoštovane obaveze investiranja, vrijedne oko 5,8 miliona EUR, od čega u Preradu nije uloženo planiranih milion EUR, kao ni 1,2 miliona EUR u zaštitu životne sredine.

»Većinski vlasnik u KAP-u ispunio je obaveze iz socijalnog programa, ali nije pripremio biznis plan za fabrike Prerade, kojim bi se predvidjeli obim posla i zaposlenih«, rekao je Vujović.

On je podsjetio da se kupoprodajni ugovor može raskinuti automatski i preko suda.

»Za automatski raskid treba da se stekne jedan od tri uslova – da nijesu izmirene obaveze prema radnicima veće od pet miliona EUR, odnosno oko dvije bruto zarade u kompaniji, da je proizvodnja na godišnjem nivou ispod 50 odsto, kao i da je dug prema EPCG iznad deset miliona EUR«, precizirao je Vujović.

Ugovor se raskida sudski ukoliko se, između ostalog, proizvodnja smanji više od 30 odsto ili stvore obaveze prema povjeriocima iznad ugovorno predviđene materijalne povrede.

Vujović je najavio da će se predstavnici Vlade i Sindikata KAP-a u narednom periodu, kao i do sada, sastajati kako bi riješili problem u toj kompaniji, ali smatra da obraćanje na ulici nije pravi način komunikacije.

Radnici KAP-a od utorka orgnizuju dvosatna okupljanja na trotoaru preko puta Vlade, zbog neisplaćene zarade i definisanja statusa kompanije.

»U Boksitima su investicije ispunjene prije roka i iznad četiri miliona EUR predviđenih ugovorom, kao i obaveze socijalnog programa«, tvrdi Vujović.

Na pitanje ko će NLB banci vraćati kredit uzet za isplatu plata radnicima Kombinata, ukoliko Rudnici boksita odu u stečaj, Vujović je odgovorio da će stečaj biti u skladu sa Zakonom o solventnosti privrednih društava, dok će povjerioci biti izmirivani ukoliko u stečajnoj masi bude dovoljno sredstava.

Advertisements