Izvor: Mina

moneyAdministrativni odbor crnogorske Skupštine saglasio se danas da se poslanicima prošlog saziva parlamenta, kojima je prestala ta funkcija, obezbijedi da iz budžeta primaju naknade narednih godinu. Odbor je prethodno donio rješenje o prestanku funkcije poslanicima koji nijesu izabrani u novi saziv.

Članovi Odbora bili su jednoglasni u ocjeni da treba ispoštovati odredbe Zakona o zaradama i drugim primanjima državnih i javnih funkcionera, prema kome bivši poslanici imaju pravo da, nakon prestanka funkcije, godinu primaju naknadu u visini zarade koji su imali poslednjeg mjeseca na funkciji.

Ukazano je da to pravo postoji od uvođenja višestranačja, kao i da je to praksa u svim parlamentima svijeta. Prosječna poslanička plata u Skupštini Crne Gore je oko hiljadu EUR.

Bivši funkcioneri, u koje spadaju i nekadašnji poslanici, prema zakonu, gube pravo na naknadu ako u međuvremenu stupe u radni odnos ili budu izabrani na neku drugu funkciju na osnovu koje ostvaruju zaradu, ili ako ostvare pravo na penziju. Odbor se saglasio da broj radnih tijela Skupštine ostane kao i do sada – 11.

Nije prošao predlog predstavnika Nove srpske demokratije Emila Labudovića da se za tri odbora -za međunarodne odnose i evropske integracije, za budžet i finansije i za turizam, ekonomiju, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, zbog preobimnosti, odvoje nadležnosti, odnosno formira šest radnih tijela.

Postignuta je saglasnost da broj članova u odborima bude kao i ranije, s tim što će se naknadno, nakon konsultacija unutar opozicije i vladajuće koalicije, utvrditi sastav skupštinskih radnih tijela. Dogovoreno je da sastav odbora odražava stranačku zastupljenost u parlamentu.

Zbog konsultacija opozicije o raspodjeli mjesta u parlamentu, koje im pripadaju po Poslovniku, odložen je izbor zamjenika predsjednika Administrativnog odbora. To pitanje biće rješavano u paketu sa ostalim funkcijama koje pripadaju opozicionim partijama.

Advertisements