Izvor: Mina

radoviGovoreći na TV Budva o teškoj finansijskoj situaciji u Opštini Budva, Lukšić je saopštio da je zabrinjavajuće i prosto nevjerovatno da jedna od najbogatijih opština ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu, ima takvu vrstu problema.

„Tu je napravljena greška u koracima i treba učiniti sve da se ona ispravi“, rekao je Lukšić. „Vjerovatno je razvoj u prethodnom periodu, obilat novac koji je dolazio po raznim osnovama u Crnu Goru, uticao na to da vjerujemo da će to trajati vječno“. Ta greška, kako je dodao, sada se mora ispravljati, tako što će se brzo donositi prostorni planovi i sprovoditi druge aktivnosti, koje će u jednom dužem roku, obezbijediti da se koriguju ti tokovi.

„Međutim, trenutno stanje je veoma zabrinjavajuće. Postoje određeni dugovi prema dobavljačima i izvođačima radova, koji se zbog svega obraćaju Ministarstvu finansija, sa molbom da im se odloži plaćanje poreskih obaveza, dok se ne naplate, na ovaj ili onaj način“, kazao je Lukšić.

On je upozorio da sve to ne šalje jednu dobru poruku, tim prije što je turistička sezona već počela. Zaposlenima u Opštini Budva i većini javnih preduzeća i ustanova isplaćena je samo jedna, januarska zarada. Radnici su očekivali još jednu platu nakon prvomajskih praznika ali je uslijedila nova blokada računa od mnogobrojnih povjerilaca, koji čekaju da im Budva isplati dugovanja.

Prema zvaničnim podacima, Opština Budva duguje nešto više od 20 miliona EUR, uglavnom izvođačima radova koji su bili angažovni na izgradnji kapitalnih projekata tokom prethodne godine.