Izvor: Promjene.org

brCrna Gora se nalazi u dosta specifičnoj i izazovnoj ekonomskoj  situaciji. Što očekujete od novo-starog premijera Đukanovića?

Tačno, Crna Gora se danas nalazi  u jednoj izuzetno složenoj socio-ekonomskoj situacijii, koja je, sa jedne strane, limitirana u mnogo čemu, bilo da je u pitanju pojedinac ili društvo, resurs ili sektor, zahvaljujući pogrešnom činjenjem „starog“ premijera Đukanovića u predhodnih dvadesetak godina. Sa druge strane, vrijeme današnje a posebno buduće, je i biće, krajnje izazovno i zahtjevno, bilo da je u pitanju globalna finansijska kriza, naši nezavršeni poslovi ili potrebni integracioni trošak.

Za neophodna optimalna  rešenja i ukupni pozitivni skor, potrebno je mnogo znanja, odlučnosti i društveni konsenzus. „Novi“premijer Đukanović, siguran sam,  za to nema potreban kapacitet. On i njegova politika  posjeduju određene konstrukcione greške, počev od ideoloških, sistemskih pa do personalnih. Naime, kada je ovo poslednje u pitanju, za optimalna rešenja potrebno je da „novi“ Đukanović preispita i poništi određene odluke i uskrati privililegije „starog“ Đukanovića a to mu nije baš svojstveno da čini. Znači, predstoji nam, nažalost,  „već viđeno“, kontinuitet  jedne pogrešne ekonomske i socijalne politike.

Budućnost crnogorske ekonomoje treba, prije svega, posmatrati usklopu i zavisnosti od globalne finansijske krize. Postoje danas manje ili više pesimičke prognoze o njenom intezitetu i vremenu trajanja. Kakva su vaša predviđanja?

Prije svega u pitanju je kompleksna kriza savremene civizacije Zapada, bilo da je u pitanju sistem vrijednosti, demokratija, moral ili međunarodne institucije. Uzrok krize je neobuzdana ljudska pohlepa, koja je progresivno rasla u poslednjih dvadeset godina i koja je kulminirala sa tkz. hipotekarnom krizom američkih građana. Podatak da je danas jaz između realne ekonomije i finansijske sfere 1:40 a da je prije dvadesetak godina iznosio 1:2 upečatljivo pokazuje obim te pohlepe. Globalni neoliberalizam i tržišni fundamentalizam se urušavaju od onih koji su ga zbog svoje sebičnosti i nametnuli ostatku svijeta. Različitim oblicima protekzionizma i blokadama protoka ljudi i roba u vodećim državama EU i SAD, nestaje slobodno tržište kao poslednja od „tri svete krave“, na kojima počiva neoliberalizam. Ogromna finansijska sredstva, koja se upumpavaju će ućiniti da se izbjegne slobodan pad sa najviše kote, da to bude fazno i manje stresno prizemljenje. Ili medicinski, kao kada se neizlečivom bolesniku dodaju narkotici u sve većim dozama. Procjenjuje se da će ove godine 90 miliona ljudi u svijetu pasti u krajnje siromaštvo, tako da će broj hronično izgladnjelih dostići milijardu ljudi. Neophodni su novi principi raspodjele bogastva i razmjene međunarodnog rada. Bukvalno, međusobni status ugroženog i bogatog ili nezaposlenog, radnika, ljekara i bankara ili radnika u SAD-u i Kini treba da se mijenjaju. Za to treba i vremena i volje, a prije svega morala i solidarnosti na globalu. Kroz 4-5 godina biće mnogo toga drugačije, nadam se pozitivnijeg, nego što je to danas. Za sada je svako okrenut «sebi i svojoj muci».

Ideologija neoliberalizma u Crnoj Gori je i dalje aktuelna?

I u neoliberalizmu ima gradacija, sa ili bez pravne države, nivo zatočenosti institucija, uslova jednakih šansi. Ta razlika je mnogo veća u zemljama u tranziciji i nedemokratskim sredinama. Kod nas je na snazi hibrid koji se može nazvati „prljavi, turbo, zatočeni neoliberalizam“. Samo naš crnogorski. Ono što je zapanjujuće je to da se ta retrogradna ideologija, za razliku od ostatka svijeta, kod nas i dalje promoviše i sprovodi. „Guru“ te naše ekonomske misli, umjesto da bude barem javno žigosan, i dalje kontoliše Vladu i ukupno tržište sa svojim sledbenicima i porodicom, piše nove strategije, „prosvećuje“ javnost kolumnama, studente pravi jednoumnim i dijeli neutemeljene najviše naučne titule.

Prilikom konsultatija kod gospodina Vujanovića Vi ste ponudili sav izborni program i ova rešenja. Da li će ih vlast prihvatiti?

Samo pojedinačno i polovično iz razloga koje sam naveo. Ono što je pogubno je to, da ovaj kvalitetan i optimalni program, neće zaživjeti zbog slabosti poznatih  pojedinaca u opoziciji, koji su opstruirali zajedničku pobjedničku listu.

Advertisements