Izvor: Dan

vanjaIzvršna direktorica MANS-a Vanja Ćalović poručila je da izdavanje crnogorskog državljanstva bivšem tajlandskom premijeru Taksinu Šinavatri, koji je u svojoj zemlji osuđen na dvogodišnju zatvorsku kaznu zbog korupcije, a potražuje ga i Interpol, može ugroziti proces evropskih integracija, odnosno vizne liberalizacije. MANS je na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, početkom sedmice od crnogorskog MUP-a zatražio odluku kojom je Šinavatri dato crnogorsko državljanstvo, kao i akte na osnovu kojih je ta odluka donesena.

Ćalović je na konferenciji za novinare ocijenila da izdavanje crnogorskog pasoša Šinavatri predstavlja kršenje Zakona o crnogorskom državljanstvu, čime se njegov privatni interes stavlja ispred interesa građana Crne Gore, te da postoji mogućnost da je crnogorski pasoš bivšem tajlandskom premijeru obezbijedio neko na visokom položaju u državi.

– Pasoš se, osim u Crnoj Gori, može izdati samo još u Frankfurtu i Njujorku. Šinavatra je ili ušao u Crnu Goru ili je neko na veoma visokom nivou, uz potpuno kršenje procedure, bivšem premijeru Tajlanda dao pasoš na ruke. Kako ga potražuje Interpol, Frankfurtu ili Njujorku sigurno nije smio ni prići. Država mora biti svjesna da izdavanje pasoša Šinavatri može veoma ozbiljno ugroziti proces pristupanja Evropskoj uniji (EU), odnosno proces vizne liberalizacije, o kome će se ubrzo odlučivati – kazala je Ćalović.

Po njenim riječima, Zakon propisuje da su sve informacije javne i u slučaju da institucije proglase podatke tajnama dužne su da to i dokažu.

– Da bi zabranile pristup informaciji institucije moraju da sprovedu test štetnosti i pokažu da bi objavljivanjem te informacije nastala značajno veća šteta po državne, poslovne i privatne interese, nego što je interes javnosti da podaci budu objavljeni. Čak i kada tražene informacije spadaju u državne ili poslovne tajne, ili predstavljaju podatke o ličnostima, a ukazuju na nepoštovanje zakona, zloupotrebu službenog položaja ili neko drugo krivično djelo, institucije su dužne da te podatke objave, bez obzira na visinu štete po državne, poslovne ili privatne interese, ističe Ćalović.

Koordinator MANS-a Zorica Ćeranić kazala je da na osnovu Zakona o crnogorskom državljanstvu pasoš ne mogu dobiti osobe pravosnažno osuđene na kaznu zatvora dužu od godinu.

– Bivši premijer Tajlanda je prošle godine pravosnažno osuđen zbog korupcije na dvije godine zatvora. On je omogućio svojoj supruzi kupovinu zemljišta od državne agencije po tri puta nižoj cijeni od tržišne. Zakon propisuje da osoba protiv koje se vodi krivični postupak ne može dobiti crnogorsko državljanstvo, odnosno dodjela državljanstva se obustavlja do pravosnažne odluke. U Vrhovnom sudu Tajlanda vode se još tri postupka protiv Šinavatre, njegovih saradnika i porodice, zbog zloupotrebe službenog položaja i ostalih krivičnih djela, a bivši tajlandski premijer je predmet istrage u još deset slučajeva – navela je Ćeranić.

Ona objašnjava da jedini zakonit način na koji je Šinavatra mogao da dobije crnogorsko državljanstvo uprkos tome što je osuđen zbog korupcije, jeste da je osoba od posebnog značaja za državni, naučni, privredni, kulturni, ekonomski, sportski interes Crne Gore, a na predlog nadležnih organa.

– Postavlja se pitanje kako je Šinavatra zadužio Crnu Goru, ko je to procijenio i dao preporuku da mu se dodijeli državljanstvo, odnosno šta je to što pravosnažno osuđenog kriminalca preporučuje kao osobu od posebnog značaja za državne interese – zaključila je Ćeranić.

U MANS-u očekuju da će MUP saopštiti ko je Šinavatri i pod kojim uslovima dao državljanstvo, sprovesti istragu i kazniti onoga ko je to uradio. Oni smatraju da jedino na konkretnom primjeru “državne institucije mogu da dokažu da postoji politička volja da ispunimo kriterijume koje nam postavlja EU, da bismo dobili bezvizni režim”.

Ćalović napominje da je tajlandska policija tražila od Interpola da pomogne u hapšenju Šinavatre zbog slučaja korupcije za koji je pravosnažno osuđen na dvije godine zatvora.

– MUP je dužan da objavi informaciju o ovom slučaju, jer to može da ugrozi saradnju i sa Interpolom. Umjesto da se naša policija uključi i pomogne Interpolu, Crna Gora je Šinavatri dala državljanstvo, odnosno pasoš, i tako mu omogućila ne samo da izbjegne zatvor u svojoj zemlji, već i da bježi od Interpola – kazala je Ćalović.

Advertisements