Izvor: Mina

kapgSvi postupci crnogorske Elektroprivrede bili su orkestrirani i samo se nastojalo dobiti na vremenu i dočekati trenutak da se ugasi proizvodnja u Kombinatu aluminijuma zbog nedostatka sirovina ili kao posljedica radničkog protesta, ocijenili su u Centralno-evropskoj aluminijskoj kompaniji (CEAC).

»Motiv ovakvih postupaka kompanije, koja je u većinskom državnom vlasništvu i njenog Odbora direktora ostaje nam potpuno nejasan, jer gašenjem KAP-a i EPCG gubi svaku mogućnost naplate svojih potraživanja«, navedeno je u saopštenju CEAC-a.

Kombinat aluminijuma je, kako se dodaje, zahvalan EPCG za obezbijeđeno snabdijevanje energijom, uz odloženo plaćanje, što je u skladu sa iskazanim stavom Vlade Crne Gore o mjerama urgentne pomoći KAP-u.

»Bitno je istaći da nova ponuda EPCG da odblokira aluminijum u krugu fabrike, vrijednosti šest miliona EUR, od kojeg bi se polovina ustupila elektroenergetskom preduzeću, a od ostatka isplatile zarade zaposlenima KAP-a, ne predstavlja suštinsko rješenje problema«, tvrde u CEAC-u.

Osim toga, kako su kazali, za isplatu zarada zaposlenima u KAP-u neophodno je 3,5 miliona EUR.

»Dok god je na snazi mjera EPCG o blokadi izvoza aluminijuma, KAP ne može otpremiti lager iz fabričkog kruga za koji je Elektroprivreda iskazala dobru volju da se odblokira«, naveli su iz CEAC-a.

Činjenica je, kako su konstatovali, da blokada na izvoz aluminijuma onemogućava dalji nastavak poslovanja, a dodatno, metal u Luci Bar pripada Glenkoru /Glencore/, o čemu svjedoči i postojeća dokumentacija u Luci.

»Apsolutno je očigledno da je blokada isporuke metala onemogućila KAP-u bilo kakvu djelatnost vezano za kupovinu sirovina i isplatu zarada. Ovim činom EPCG je kao taoce uzela i KAP i njegove radnike, kao i sopstvene zaposlene kojima takođe nije isplaćena zarada«, saopštio je većinski vlasnik podgoričke fabrike.

On je upozorio da činjenično insistiranje na blokadi izvoza aluminijuma vodi uništenju i gašenju KAP-a, tako da ni današnja ponuda EPCG, kao ni prethodna o formiranju zajedničkog računa za cilj ima obmanjivanje javnosti o navodnoj spremnosti na saradnju.

Iz CEAC-a su obajnsili da formiranje zajedničkog računa KAP-a i EPCG nije moguće s pravnog aspekta, jer je bilo neophodno formirati treću kompaniju i izmijeniti ugovor s Glenkorom.

»Ostajemo otvoreni za razgovore sa EPCG o restrukturiranju duga, a sasvim je izvjesno da dalja sudbina KAP-a zavisi od pregovora sa svim stejkholderima«, poručili su iz CEAC-a.

Predstavnici te kompanije su saopštili da je od početka godine EPCG snabdijevala KAP energijom iz domaćih izvora, a zbog smanjene proizvodnje u fabrici, kao i povoljne hidrološke situacije, Crna Gora nije uvozila energiju.

»S obzirom na to da je zaustavljena proizvodnja domaće struje, a da Elektroprivreda nije potpisala ugovor o količinama potrebnim za KAP i da on ne postoji u planu snabdijevanja EPCG, smatramo da to dodatno govori o namjeri da se stvara ambijent kome je gašenje proizvodnje jedini cilj«, zaključili su u CEAC-u.

Advertisements