Izvor: Vjesnik

nucSvjetsku nuklearnu renesansu predsjednik Hrvatskog nuklearnog društva (HND) Damir Subašić objašnjava sve većim potrebama za jeftinom energijom te činjenicom da nuklearke manje utječu na okoliš od fosilnih goriva. Prema njegovim riječima, sve su tanji i argumenti protivnika nuklearki da ne postoje rješenja za nuklearni otpad te da struja iz nuklearki više nije jeftina kada se uračunaju troškovi rastavljanja na kraju vijeka nuklearke i zbrinjavanja njezina otpada.

»U svijetu već normalno radi tridesetak trajnih odlagališta niskoradioaktivnog i srednjeradioaktivnog otpada, a brojne razvijene europske države pripremaju gradnju svojih trajnih odlagališta visokoradioaktivnog otpada«, kaže Subašić. Prvo bi moglo biti gotovo za desetak godina, a stručnjaci očekuju da će države poput Hrvatske svoje male količine takvog otpada izvoziti na zbrinjavanje kao što se to već radi s opasnim otpadom.

Advertisements