Izvor: PC Press

internetVivian Reding, evropska komesarka za informaciono društvo izjavila je u ponedeljak 4. maja da Evropska unija želi da se upravljanje Internetom oduzme od SAD i učini potpuno nezavisnim, počev od oktobra ove godine.

Internet korporacija za dodeljena imena i brojeve (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) koja trenutno upravlja Internetom, je neprofitna organizacija formirana 1998. godine i radi pod okriljem američkog ministarstva trgovine (U.S. Department of Commerce). Ovaj aranžman izaziva zabrinutost kod onih koji veruju da Internet treba da bude pod širim patronatom.

Operativni sporazum koji ICANN ima s američkom vladom ističe krajem septembra, „što otvara vrata njegovoj punoj privatizaciji i takođe postavlja pitanje kome će biti odgovoran od 1. oktobra“ navela je u svom video saopštenju Vivian Reding. Ona traži od američkog predsednika Baraka Obame da pristane na „nov, odgovorniji, transparentniji, demokratskiji i multilateralniji oblik upravljanja Internetom“.

ICANN je telo koje odlučuje o adresnom prostoru Interneta i imenima koja se mogu dodati domenima najvišeg nivoa kao što su „.com“ i „.eu“, a Redingova želi da njegovo odlučivanje bude potpuno nezavisno i da ga umesto američkog ministarstva nadzire nezavisno telo, dvanaestočlana grupa za upravljanje Internetom (G12 for Internet Governance) koja će razmatrati pitanja Interneta i njegove bezbednosti.

„Dugoročno gledano ne može se braniti stav da ministarstvo samo jedne zemlje nadgleda funkcionisanje Interneta koji koriste stotine miliona ljudi u svim zemljama sveta“, smatra Redingova.

Grupu „G12“ činila bi po dva predstavnika iz Severne Amerike, Južne Amerike, Evrope i Afrike, tri predstavnika iz Azije i Australije, kao i predsedavajući član ICANN-a bez prava glasa. Grupa bi se sastajala dva puta godišnje i odluke donosila većinom glasova, a sprovodio bi ih novoprivatizovani ICANN.

Stav nove američke administracije u pogledu globalnog upravljanja Internetom još nije jasan. Vašington je za vreme Bušove administracije odlučno odbio stavljanje ICANN-a pod nadzor Ujedinjenih nacija.

ICANN je prošle godine pristao da olabavi pravila o sufiksima koji pripadaju domenima najvišeg nivoa (među kojima su najčešći „.com“, „.net“ i „.org“) uprkos neslaganju ministarstva trgovine.

Evropska komisija će u sredu 6. maja održati javnu raspravu o tome kako Internetom treba upravljati u budućnosti.

Advertisements