Izvor: Mina

waitUkupni prošlogodišnji prihodi od privatizacije iznosili su 11,52 miliona EUR i preko pet puta su manji nego oni ostvareni u 2007. godini. Ugovorene investicije za prošlu godinu su vrijedne 20,5 miliona EUR, što je deset puta manje u odnosu na 2007. godinu.

»Činjenica je da su ranijih godina prihodi bili veći, ali postoje dva ograničenja. Jedna je kriza na globalnom tržištu, a drugo je da nemamo tako široku lepezu kompanija koje možemo ponuditi na prodaju, naročito ne one koje su atraktivne”, saopštio je nakon sjednice Savjeta za privatizaciju predsjedniik tog tijela, Vujica Lazović.

Savjet za privatizaciju odlučio je da se proces prodaje državnog udjela u Lovćen osiguranju sa berzanskog preseli na tender.

Na današnjoj sjednici razmatrana je Analiza efekata privatizacije od 1990-2007. godine.

Iz Savjeta su ocijenili da je privatizacija ostvarila bolje pozitivne performanse od onih koje su se mogle očekivati, s obzirom na ambijent u kojem se sprovodila.

Iz Savjeta su naveli da je ukupan obim stranih direktnih investicija po građaninu u Crnoj Gori u periodu od 2001 do 2007. godine iznosio 2,96 hiljada USD.

»Tako visok obim SDI ostvario je u periodu poslije početka tranzicije veoma malo zemalja«, tvrde u Savjetu.

Lazović je dodao da je Analiza pokazala da, i pored pozitivne ocjene privatizacije, još nije postignut zadovoljavajući stepen konkurentosti preduzeća.

»Nivo razvijesnosti institucija ne korespondira u potpunosti sa ostvarenim nivoom i obimom privatizacije. Tu imamo jednu disharmoniju i to će predsatvljati veoma značajan input za politiku u narednom periodu«, najavio je Lazović.

Lazović je kazao da je Analiza pokazala da su najuspješnije privatizacije obavljene u turističkom sektoru, ali da se ne može dati ocjena za konkretne primjere jer su se one dešavale u različitim okolnostima.

On je podsjetio da su pojedina preduzeća propala i prije početka privatizacije, kao i da ne treba sve negativne trendove u crnogorskoj ekonomiji vezivati za privatizaciju.

Lazović smatra da je u trenutku u kojem se obavljala privatizacija Kombinata aluminjuma (KAP) kao partner pojavila firma koja je među najvećim svjetskim u toj oblasti.

»Da se tada nije privatizovao KAP možda bi se on zatvorio«, naveo je Lazović.

On je najavio da će Analiza biti objavljena na sajtu Agencije za privatizacije.

Lazović tvrdi da je novac koji je prihodovan od privatizacije transparetno prezentiran, kao i za koje namjene je utrošen.

On je kazao da je podatak iz istraživanja koje je dio Analize da 68,6 odsto građana nema koristi od privatizacije veoma važan za Savjet, zbog čega treba u narednom periodu očekivati veću prezentaciju njenih efekata.

Lazović je rekao da je Analiza koštala više od oko 300 hiljada EUR.

Analizu je izradio konzorcijum kojeg su činili podgorički, beogradski i ljubljanski ekonomski fakulteti.

On je na pitanje da li će sjednice Savjeta za privatizaciju biti otvorene za novinare saopštio da ne zna koliko bi novinari pomogli tom tijelu.

»Ponekad se otvori jedna kampanja u javnosti koja može da ugrozi započeti proces privatizacije«, rekao je Lazović navodeći primjer turističke valorizacije Valdanosa, gdje je partner, kako je rekao, doveden u zabludu.

Prema riječima Lazovića, savjetnici su »mnogo« koštali crnogorski budžet, ali su oni dali i značajan doprinos posebno u početnom dijelu privatizacije.

»Mislim da to što smo ih u tom periodu i skupo platili rezultiralo i dobrim privatizacijama i značajnim prihodima«, smatra Lazović.

Advertisements