Izvor: RFE, CRPSCG (lica)

scekic1Novinari u nedjelju 3. maja obilježavaju Dan slobode štampe povodom kojeg je Freedom Hause objavio izvještaje o slobodi medija u svijetu. Crna Gora se prema tom izvještaju nalazi među državama u kojima su medijii djelimično slobodni i dijeli 78 mjesto sa Istočnim Timorom i Bocvanom. Koji su ključni problemi koji utiču na slobodu medija u Crnoj Gori.

Na slobodu medija u Crnoj Gori utiče više faktora, među kojima su najvažniji da je teško doći do pouzdane i pravovremene informacije bez obzira što postoji Zakon o slobodnom pristupu informacijama veliki broj tužbi protiv medija i novinara, nemogućnost pojedinih medija da se bore za tržište jer im državni organi uskraćuju pravo na frekvencije i neregulisane oblasti radio difuzije. Od počekta rada Televizija “Vijesti” se suočava sa opstrukcijom dodjeli frekvencija za Podgoricu i druge gradove čime ovaj medij trpi veliku materijalnu štetu upravo zato što ne može da ravnopravno učestvuje na medijskom tržištu.

Prema riječima glavnog i odgovornog uradnika Televizije “Vijesti” Slavoljuba Šćekića motiv ovakve diskriminacije prema tom mediju je uređivačka politika: “Kada je riječ o nama onda je potpuno jasna tendencija da se što duže “Vijestima” ne dozvoli da ih vidi što veći broj građana, prije svega u Podgorici i to iz dva razloga, jedan je, pretpostavljam, uređivačka politika koja njeguje odgovorno i profesionalno novinarstvo što podrazumijeva da su i informacije onakve kakve jesu i da nema uljepšavanja i da nema stalnog navodnog napredovanja na evropskom putu i da nema priče o najljepšoj zemlji na svijetu kada mi imamo ozbiljnih i objektivnih problema sa kojma moramo da se suočavamo i da im moramo gledati u oči, a drugi je da se upravo zbog te i takve uređivačke politike koja je prepoznata i kroz nezavisni dnevnik “Vijesti”, da se nanese što veća materijalna šteta osnivačima među kojima su ustvari većina ljudi iz medija, iz nezavisnog dnevnika “Vijesti”, urednici i novinari”.

“Materijalna šteta se ovakvim ponašanjem države ne čini samo Televiziji “Vijesti” već je nedodijeljivanje frekvencija upereno i protiv društvenog interesa”, kaže Šćekić:

“Frekvencije koje se ne dijele da slučajno “Vijesti” ne bi došle u priliku, ne naplaćuje se renta na njih i ta se društvena šteta mjeri već stotinama hiljada eura. Očigledno je, da je za neke cilj i da je nekome važno učiniti to čak i po cijenu ogromne društvene štete samo da informacija ne dopre tamo gdje bi trebalo da dopre, a to je do običnih građana o čijim se životima i radi”.

Osnivači TV Vijesti su: Zoran MILJANIĆ, Esad KOČAN, Biljana MARKOVIĆ – AL MAHMUD, Veliša RADUNOVIĆ, Vanja GOLUBOVIĆ – TATALOVIĆ, Momo GAZIVODA, Bojica BOŠKOVIĆ, Slaviša ŠĆEKIĆ, Mihailo JOVOVIĆ, Balša BRKOVIĆ, Vladan MIĆUNOVIĆ, Milka TADIĆ – MIJOVIĆ, Aleksandra MARJANOVIĆ, Matjaž POPOVIĆ, Željko IVANOVIĆ, Miro PEROVIĆ, Aleksandra POPOVIĆ, Branko KAŽANEGRA, Bose TATAR, MEDIA DEVELOPMENT LOAN FUND, Boris LJUMOVIĆ, Slavoljub ŠĆEKIĆ, Katarina PEROVIĆ, Ljubiša MITROVIĆ, Miodrag PEROVIĆ

Advertisements