Izvor: Mina

vvCrna Gora ne bi trebalo da ulazi u aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), jer će to značiti zaduženje nove generacije, ocijenio je profesor Univerziteta Donja Gorica, Veselin Vukotić. On je objasnio da uzeti novac od MMF-a znači da se zemlja zadužuje, što je potpuno legitimno.

»Međutim, želim da razbijem predrasude koje primjećujem među ekonomistima da kad dobijete novac od MMF-a kao da ga je neko poklonio. Ne, to se vraća i to je ipak zaduženje jedne generacije koja dolazi«, rekao je Vukotić Atlas Televiziji. Da li novac treba uzeti, kako je dodao, najbolje znaju u Vladi.

»Nijesam siguran da je put dobijanja novca od MMF-a najbolji, to je poslednja linija odbrane. Više sam za to da se angažuje privatni kapital i da on to rješava«, kazao je Vukotić. On smatra da ima kapitala za dobre projekte, a naročito kada se govori o kapitalu od stranih direktnih investicija.

»Moja je teza da stvaranjem tržišnih uslova treba da podstaknemo investitore da tu ulažu. Sve te najave vezano za Veliku plažu, Valdanos, eventualno energetski sektor, to je put koji je mnogo bolji za rješavanje problema u Crnoj Gori, nego državno zaduživanje, odnosno zaduživanje građana Crne Gore«, naveo je Vukotić.

On, kako je kazao, ne zna koliko bi trebalo tražiti, ali dosadašnja politika MMF-a je da on uvodi jaku kontrolu i strog je finansijski policajac.

Vicepremijer Igor Lukšić ranije je saopštio da će nova Vlada odlučiti da li će sklopiti aranžman sa MMF-om, sa kojim će pokušati da uspostave fleksibilniji model saradnje jer država trenutno nije u situaciji da se mora hitno zadužiti kod te institucije. Vukotić je odbacio teze da je liberalni koncept, u kontekstu globalne ekonomske krize, doživio krah.

»To uopšte nije tačno. Liberalni koncept će da izađe iz ovoga mnogo jači, mislim da je državna intervencija doživjela krah. Što interesne grupe koje su bliže državi kažu da je nedostatak intervencije doveo do kraha na tržištu, apsolutno nije tačno«, tvrdi Vukotić.

Na pitanje što je dovelo do kraha na tržištu, on je odgovorio da je to loša ekonomska politika tih država.

Komentarišući situaciju u Kombinatu aluminijuma, Vukotić naglašava da je KAP veliki problem u ekonomiji zemlje koji traži ozbiljnu analizu i rješavanje.

»To prelamanje preko koljena koje čujem nije baš tako dobro. Ne treba zaboraviti i da je zatvaranje KAP-a veliki trošak i ne smijemo nikada zaboraviti da je KAP prošle ili 2007. godine imao ukupan prihod 320 miliona sa stranog tržišta, tako da i o tome treba voditi računa«, smatra Vukotić.

Strategija reduciranja proizvodnje je, kako je kazao, najispravnija.

»U svemu moramo voditi računa o jednom velikom broju zaposlenih i naći novac za rješavanje njihove situacije. Treba odvojiti proizvodnji, tehnološki dio Kombinata od problema zaposlenih i to treba odvojeno rješavati«, rekao je Vukotić.

On je, kakop je dodao, rješavanje socijalnog programa putem stečaja.

»Ako se ide u stečaj onda je to to rješenje, da se to rješava u programu iza kojeg stoji država«, zaključio je Vukotić.

Advertisements