Izvor: Vijesti

wood1Bivši šumarski tehničar Šumske uprave u Rožajama Adem Dedeić najavio je podnošenje krivičnih prijava protiv ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Milutina Simovića, nekadašnjeg direktora Uprave šuma Isa Kalača i šefova Šumske uprave i zaštite, Faruka Kalača i Šemsa Škrijelja zbog toga što, kako tvrdi za “Vijesti”, nijesu ništa preduzeli povodom višemilionske štete na državnoj imovini nastaloj u periodu od 1998. do 2005. godine, bespravnom sječom rožajskih šuma.

Dedeić je „Vijestima“ prezentirao oko 50 dopisa u kojima je o malverzacijama u tom periodu, u rožajskoj Šumskoj upravi, kao i bespravnoj sječi obavještavao ministarstva poljoprivrede i unutrašnjih poslova, Upravu šuma i lokalnu policiju. Krivične prijave protiv Faruka Kalača, Šemsa Škrijelja i protiv kontrolora lugara u ŠU Rafeta Dacića u februaru 2002. godine, Dedeić je podnio Milenku Magdeliniću, Hasanu Lukaču i Božidaru Vukčeviću, koju su tada bili na pozicijama osnovnog, višeg i državnog tužioca.

“Lukač i Vukčević su prijave, sa dijelom dokumentacije, vratili Magdeliniću uz preporuku da me obavještava o tome šta je uradio i eventualno zatraži dopunu dokaza,” kaže Dedeić, navodeći da ga osnovni tužilac nikada nije obavjestio o ishodu prijave.

On tvrdi da je 2003. godine u hotelu „Rožaje“ pismene dokaze uručio i premijeru Milu Đukanoviću koji mu je obećao da će ga, nakon što kontaktira Simovića, u roku od tri dana obavjestiti o mjerama koje će biti preuzete.

“Od Đukanovića nikada nijesam dobio odgovor. I ostali kojima sam se obraćao su ćutali povodom optužbi i dokaza koje sam nudio. Na moje insistiranje, Simović je pristao da formira komisiju u kojoj su bili predstavnici tog ministarstva, MUP-a i Uprave šuma, Blažo Jokanović, Željko Nedović i Zoran Ćulafić,” dodao je Dedić, navodeći da je ona radila od 22. aprila do 13. juna 2002. godine.

“Jokanović, koji je bio Simovićev podobnik, pokušao je da fingira neke činjenice ali zahvaljujući poštenim članovima komisije, Nedoviću i Ćulafiću, koji nisu htjeli da potpišu takav zapisnik uspjeli smo da dođemo do djelimične istine,” kazao je Dedeić, koji je prenio neke “nalaze” te komisije.

“U gazdinskoj jedinici Lovničke šume u odjeljenju broj 20 Ervin i Ernes Kardović i Fuad Ganić 2001. godine izvršili su bespravnu sječu od 1.741 kubika visokokvalitetne šume. Tadašnji i sadašnji lugar Suljo Honsić podnio je najmanje 13 prijava republičkom inspektoru, Safetu Skenderoviću, koje on nije proslijedio Ministarstvu poljoprivrede,” kazao je Dedeić. Prema njegovim riječima, Kardovići i Ganić su tokom 1999. godine vodili spor za oko 7,65 hektara šume, pokušavajući da dokažu da je to njihovo. Rožajski sud je međutim u decembru te godine odbio njihov tužbeni zahtjev, pa je posjed vraćen Šumskoj upravi.

“Uprkos tome Kardovići i Ganić su nastavili bespravnu sječu. Bilo je nekoliko pokušaja da se to spriječi, plijenjena im je građa i predate su prijave, ali tadašnji i sadašnji šefovi ŠU i zaštite, Faruk Kalač i Šemso Škrijelj i kontrolni lugar Rafet Dacić nijesu ništa uradili kako bi država bila obeštećena,” kazao je Dedeić koji je dodao da je u zapisniku konstatovano i da je otpremanje građe iz Lovničkih šuma vršeno na osnovu falsifikovanih otpremnica koje je inspektor za privredni kriminal, inače član komisije, Željko Nedović, ponio u beranski Centar bezbjednosti.

“Koliko znam, ni kada je u pitanju falsifikovanje otpremnica ništa nije urađeno a Kardovići i Ganić nikada nijesu odgovarali za bespravnu sječu,” kazao je Dedeić.

U Gazdinskoj jedinici Ibar, mjestu Česta, kako je rekao sagovornik, izvršena je totalna bespravna sječa. ”U rejonu od oko osam hektara, rožajska opština je bratu kontrolnog lugara Rafeta Dacića, Sadiku Daciću ustupila tri ara šume, a njihovom rođaku Veliji Daciću oko dva ara. Na osnovu tih pet ari, oni su bespravno posjekli čitavo područje od oko tri do četiri hiljade kubika, a zemljište su uzurpirali tako što su ga zagradili bodljikavim žicama i ogradama,” objasnio je Dedeić.

On je i o tome, kako je rekao, “u nekoliko navrata obavještavao nadležne”. “ Podnio sam prijavu protiv lugara Dacića, koju je 19. marta 2002. godine potpisao šef zaštite Šemso Škrijelj, a koji je nikada nije proslijedio osnovnom tužiocu”, navodi on i dodaje da se i Jokanović iznenadio kada je vidio „masakrirano“ šumsko odjeljenje.

Uzurpacija državnog zemljišta konstatovana je i u dijelu Završje-Županica.” Bivši kontrolor u tom rejonu Halil Nurković je sa rođacima uzurpirao oko 40 ari, a u mjestu Strane preko dva hektra državnog zemljišta. Pomjerili su među između državnog i privatnog, što je i evidentirano u zapisniku komisije, a šuma u tim dijelovima koja su potom pretvorena u poljoprivredno zemljište, je posječena u periodu od 2000. do 2002. godine,” kazao je Dedeić.

On je naveo primjer dijela Balotićke šume, gdje je, “posječen 931 kubik a u otpremnicama postoje podaci za samo 767 kubika”.Tržišna cijena kubika šumske građe, kako je objasnio naš sagovornik, iznosi 80 eura, dok je cijena bespravne dva i po puta veća. Dedeić je razliku u cijeni objasnio time da se bespravno seče uglavnom mlado drveće.

U izvještaju komisije, čiju kopiju „Vijesti“ posjeduju, se navodi da je rožajska Šumska uprava tokom 2001. godine gazdovala tamnošnjim šumama na osnovu plana koji je „odrađen u skladu sa odredbama šumsko privredne osnove, bez izvođačkog projekta za koji ne postoji odluka o osvajanju“.

“Konstatovano je i da taj plan nije validno zaveden u djelovodniku Uprave, već je naknadno upisan, što znači da je šef rožajske ŠU, Faruk Kalač na području te opštine, u toj godini vršio sječu bez plana i protivno zakonu. Na nadležnima je da utvrde u kojoj mjeri i za čiji interes,” kazao je Dedeić, koji tvrdi da je komisija Ministarstva poljoprivrede zapisnik predala Milutinu Simoviću, njegovom pomoćniku, Blažu Kruniću, tadašnjem direktoru Uprave šuma Isu Daciću i šefu rožajske ŠU, Faruku Kalaču.

“Ništa nije preduzeto kako bi se država obeštetila za bespravene sječe, evidentirane u zapisniku. U avgustu 2003. godine obratio sam se šefu za privredni kriminal, izvjesnom Milićeviću, koji je formirao komisiju koju su činili načelnik i inspektor za privredni kriminal, Željko Nedović i Vlado Delević, inspektor šumarstva Milutin Vukić i ja kao podnosilac predstavke ,”kazao je Dedeić, navodeći da su “ radili na terenu” od 13. avgusta do devetog septembra 2003. godine.

I u tom zapisniku, kako je naveo sagovornik, utvrđene su brojne nepravilnosti a jedna od njih je i bezakonje u dijelu Crnja- Ibarac, gdje je posečeno 66 kubika šume, koja nije uknjižena.

“Kalač je inžinjere šumarstva zaduživao čekićima za doznaku pa se u svakom trenutku znalo kod koga je koji broj. Bez obzira na to, nikada nije pokrenut krivični postupak,” kazao je Dedeić.

On navodi i primjer bespravne sječe u dijelu Hamzića potok. ”Kada mi je taj rejon predavao lugar Rašit Kurpejović prijavio sam oko 1. 500 kubika bespravne sječe. Nakon nebrojeno obavještenja Isu Kalaču, on je na kraju formirao komisiju koju su činili predstavnici rožajske ŠU, Suko Šukurica, Remzo Ibrahimović i Rašid Kajević. Oni su zapisnički prikazali da je na tom mjestu bespravno posječeno oko 90 kubika,” dodaje Dedeić, navodeći da prema drugim izvještajima ta cifra iznosi 616 kubika.

“Na osnovu dokaza koje imam, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću tvrdim da je samo u rožajskim šumama izvršena bespravna sječa u vrijednosti od najmanje desetak miliona eura,” tvrdi Adem Dedeić.

Komentarišući optužbe na njegov račun direktor ŠU, Faruk Kalač je “Vijestima” kazao da sa Ademom Dedeićem može da razgovara samo preko suda.”Sa njim ne mogu da razgovaram preko novina, ni lično,” kazao je u kratkom telefonskom razgovoru Kalač, koji je dodao da je Dedeić do sada izgubio sve sudske sporove koje je Uprava podnijela protiv njega. Na pitanje „Vijesti“ o kakvim sporovima se radi, Kalač je odgovorio da je u pitanju „falsifikovana diploma i ostalo“, ne želeći da detaljiše šta podrazumjeva pod tim.

Prema informacijama „Vijesti“, spor koji je ŠU pokrenula protiv Dedića zbog navodne falsifikovane diplome Vrhovni sud Crne Gore riješio je u korist Dedeića.

Komisija Ministarstva poljoprivrede pronašla je i nelegalno kupljeni lap top: Faruk Kalač, direktor Uprave šuma, je u julu 2001. kupio računar čija je cijena bila tri hiljade maraka. Kompjuter je nabavljen bez odluke Upravnog odbora, na osnovu njegovog i dogovora bivšeg direktora Mirka Đačića. Kalač je taj lap top poklonio svojoj prijateljici,” kazao je Dedeić.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede obacili su, kao neosnovane, optužbe Dedeića, navodeći da su postupali po svim zahtjevima i da se redovno kontrolilu svi lokaliteti. Glavni šumarski inspektor Alija Bralić i bivši republički inspektor Blažo Jokanović, rekli su “Vijestima”da su “ netačne konstatacije o navodnoj višemilionskoj šteti po državu”.

Bralić je kazao da je ministarstvo i policija zajedno reaguju po svakoj prijavi, čaki po anonimnim dojavama, pa je to učinilo i po Dedeićevoj. On je pojasnio da je prva Komsija formirana 14.aprila 2002. godine, istog dana kada je dostavljena prijava.„ Po svih devet tačkaka, koje je u zahtjevu naveo Dedeić, nema nikakvih zloupotreba ili kršenja zakonskih odredaba. Komisija je dostavila ministarstvu izvještaj koje nije ništa preduzimalo jer, prema onome što je na terenu nađeno, nije bilo osnova za tako nešto“, kaže Bralić.

Godinu kasnije, pojasnio je glavni šumarski inspektor, ministarstvu je stigla nova Dedejićeva prijava.”U 2003. godini, ponovo je formirana mješovita Komisija koju su činili inspektor šumarstva i inspektor privrednog kriminala, takođe uz prisustvo podnosioca predstavke i predstavnika jedinice Uprave za šume. Nakon te kontrole, kazao je, policija je inicirala istražni postupak 2003 godine. Ta komisija je radila u periodu od 13.avgusta do 9. septembra 2003. godine i tada je utvrđeno da postoji zloupotreba skidanja žiga, nepravilnosti u organizaciji posla i ovlašćenjima. Na osnovu tog izvještaja su sačinjene i prijave u policiji u Beranama, ali mi nemamo povratne informacije šta je bilo sa njima. Taj dio posla je u nadležnosti policije a inspektori su tu za sva stručna pojašnjenja“, kazao je Bralić.

Za ocjenu Dedeića da je „podobnik“ ministra Jokanović je rekao „u svom poslu ima profesionalan odnos prema svima“.

Što se tiče optužbi na njegov rad u Komisiji 2002.godine, on je dodao da su pored njega bila još tri člana i da su zajednički sačinili izvještaj .”

Advertisements