Izvor: The Real News

zinnZinn je jedan je od najhrabrijih kritičara američkog korporativnog sistema, kapitalizma i njegove veze sa ratom, američkog militarizma, konačno, američkog ‘staljinizma’ kako ga naziva, koji se razvija nakon 11. septembra. Howard Zinn je profesor emeritus na Bostonskom Univerzitetu gdje predaje istoriju i savremenu politiku. Objavio je knjigu “Terorizam i rat” koja je mračna, ali baš kao u Pandorinoj kutiji, u njoj ima i nade koju smatra da ne smijemo previdjeti, ili zaboraviti. Upravo je takva i Zinnova knjiga Terorizam i rat, kritičko propitivanje najaktuelnijih političkih i socijalnih problema savremenog svijeta: globalizacija i militarizacija,demokratija i građanska prava, medijske manipulacije i arogancija vlasti.

Autor je klasičnog djela “Istorija naroda Sjedinjenih Država” koje je doživjelo čak 30 izdanja, takođe autor je još dvadesetak knjiga. Dobitnik je nagrade za publicistiku (The Lannan Foundation Literary Award for Nonfiction) i nagrade Eugene V. Debs za stvaralaštvo i političku aktivnost.

U svom jučerašnjem obraćanju govori o odnosu današnje politike prema 11.Septembru smatrajući da: “Istina o 11. Septembru vjerovatno nikada neće biti poznata, kao ni istina o ubistvu Kenedija”.

Advertisements