Izvor: Mina

beijingUpravni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) podržao je predlog da se njegova sredstva povećaju za 250 milijardi USD, kroz hitno finansiranje od zemalja članica.

Nakon sastanka Međunarodnog monetarnog i finansijskog odbora (IMFC) u Vašingtonu, saopšteno je da će taj novac omogućiti MMF-u da nastavi brzo da djeluje kako bi učinio dostupnim, uz odgovarajuća osiguranja, značajna sredstva zemljama članicama sa potrebama spoljneg finansiranja.

“Ključno dostignuće sastanka je osiguranje udvostručenja sredstava Fonda za kreditiranje”, ocijenio je Odbor i pozdravio odobreni zajam Japana i nedavna obećanja Kanade, Evropske unije, Švajcarske i SAD-a.

Japan je dao 100 milijardi USD zajma Fondu, a iste iznose najavili su i Brisel i Vašington.

Dodatnih 250 milijardi USD biće namijenjeno “proširenom i fleksibilnijem” finansijskom mehanizmu nazvanom Novi aranžmani za pozajmljivanje, naveo je IMFC.

Taj mehanizam, međutim, nije zamjena za širu reorganizaciju sistema kvota MMF-a, zaključio je Odbor, pozivajući na hitan početak 14. opšte revizije kvota kako bi ona bila završena do januara 2011.

IMFC je najavio i da će razmotriti tržišne pozajmice ako je potrebno.

Ta formulacija protumačena je kao potvrda planova MMF-a da izdaje obveznice, što kao uslov za svoje ulaganje u Fond navodno podržavaju Kina, Rusija, Brazil i Indija.

“Postoji puno rasprava o tome da bi Fond mogao da izdaje zapise koje bi kupovale centralne banke, što bi omogućilo da neke zemlje osiguraju sredstva za MMF”, rekao je izvršni direktor te međunarodne organizacije, Dominik Štros Kan /Dominique Strauss Kahn/ nakon sastanka IMFC-a.

Ostali predstavnici MMF-a kažu da su ti planovi ozbiljni, a Vol strit žurnal /The Wall Street Journal/ je objavio da se završava sporazum porema kojem bi Kina otkupila 40 milijardi USD obveznica.

IMFC je podržao ublažavanja MMF-ovih uslova za pozajmice uključujući novu Fleksibilnu kreditnu liniju (FCL) i takozvane visoko pristupačne aranžmane iz predstrožnosti (HAPA). Takođe je pozdravljeno udvostručenje normalnog pristupnog limita za sve pozajmljivače.

Odbor je podržao i novu proširenu ulogu MMF-a u praćenju globalne ekonomije, s posebnim naglaskom na izvore sistemskih rizika, koji su ključni kako bi se spriječile buduće krize.

Dajući podršku jačanju nadzorne uloge MMF-a, američki ministar finansija, Timoti Gejtner /Timoty Geithner/ u subotu je objavio da su SAD pristale da MMF sprovede rigoroznu reviziju američkog finansijskog sistema, što je prvi put od osnivanja Fonda 1944. godine.

IMFC je takođe podržao povećanje udjela novih tržišta i zemalja u razvoju kod naredne revizije MMF-ovog sistema kvota i glasačkih prava, koja trebe početi prije godišnjeg zasjedanja u oktobru.

To je velika pobjeda za nove ekonomske divove kao što su Kina, Brazil i Indija u odnosu na okoštalu upravljačku strukturu MMF-a, sa dominacijom Evrope i SAD-a.

Gejtner je na sastanaku snažno podržao takvu reformu upravljanja MMF-om.

Kad je riječ o odgovoru na aktuelnu globalnu krizu, IMFC je istakao predanost MMF-a preduzimanju dodatnih akcija nužnih za ekonomski oporavak, uključujući dodatne, usklađene akcije kako bi se osiguralo zdravlje institucija važnih za sistem, obnovilo finansijsko zdravlje banaka, domaće kreditiranje i međunarodni tok kapitala.

Odbor je ukazao na važnost sistemskih fiskalnih napora nužnih za obnovu ekonomskog rasta, zadržavanje ekspanzivne monetarne politike gdje je to primjereno i sve dok je potrebno, razvijanje vjerodostojnih ‘izlaznih strategija’ za opsežne vladine mjere, kako se kriza bude povlačila.

Advertisements