Izvor: Seebiz

antePosljednji premijer nekadašnje SFRJ Ante Marković izjavio je u Beogradu da je globalna ekonomska kriza „izraz krize kapitalističkog sistema” i da se rješenje mora tražiti u strukturalnim reformama.

Na regionalnoj konferenciji ministara rada i socijalne politike, Marković je rekao da se ne može očekivati da će se iz krize brzo izaći, da je to moguće samo privremeno, ali da će to još više ojačati monopol. Prema njegovim riječima, u posljednjih tridesetak godina krizna žarišta su rješavana, ali je takav pristup jačao globalizaciju i učvrstio elemente monopolizma u cijelom svijetu.

„Iz toga proizilazi suština onoga što se sada događa”, istakao je Marković.

On je rekao da je sada ukupna emisija novca na svijetu tri do četiri puta veća od ukupnog društvenog proizvoda i da se problemi rješavaju na umjetan način, bez prave i realne podloge, kao i da se formirao „ogroman balon u kojem nema ništa i koji je eksplodirao”.

„Ako se ne budu shvatili uzroci krize, ona se neće moći riješiti. Krpanje rješenja znači samo odlaganje sistema krize”, kazao je Marković.

Smatra da nema efikasne socijalne politike bez rasta i razvoja i formiranja novih vrijednosti i ocijenio da se u regiji može otvoriti prostor za novi rast i razvoj.

Advertisements