Izvor: Mina

epcgRok za dostavljanje ponuda na tender za prodaju dijela akcija i dokapitalizaciju crnogorske Elektroprivrede (EPCG) produžen je do 1. juna, odlukom nadležne Tenderske komisije. Iz Vlade je saopšteno da je Tenderska komisija ocijenila da su zahtjevi kompanija koje su se prijavile za učešće na tenderu, a odnose se na produženje roka za dostavljanje ponuda, zasnovani na realnim potrebama za blagovremenim kompletiranjem internih procedura odlučivanja u tim firmama.

Javnim pozivom za prodaju dijela akcija i dokapitalizaciju EPCG, koji je objavljen 2. februara, bilo je predviđeno da se ponude mogu dostavljati do 30. aprila.

Tendersku dokumentaciju do sada je otkupilo pet kompanija – italijanske Edison i A2A, ruski Inter Rao, srpska Elektroprivreda i norveški NTE.

Produžetak roka za dostavljanje ponuda zatražile su italijanske kompanije Edison i A2A, kao i Elektroprivreda Srbije.

Primjedbe kompanija koje su otkupile tendersku dokumentaciju za EPCG, odnose se na cijenu dijela akcija do većinskog paketa, nakon pet godina upravljanja kompanijom, kao i na šut aut /shoot out/ opciju, koja podrazumijeva da Vlada ne mora investitoru prodati dodatne dionice preduzeća.

Prvobitna kol /call/ opcija podrazumijevala je da partner nakon pet godina može da kupi većinski paket akcija po utvrđenoj cijeni, ukoliko ispuni kriterijume.

Italijani i Rusi, kako su objavile Vijesti, tvrde da se ne može očekivati neto dobit od 100 miliona EUR nakon završetka investicionog ciklusa od pet godina, jer se, kako su objasnili, investicije u energetici vraćaju nakon pet do sedam godina, dok strateški partner ima obavezu da realizuje zahtijevani investicioni program.

Predstavnici tih kompanija naveli su da na dobit utiču i spoljni faktori, naročito to što Regulatorna agencija za energetiku utvrđuje cijenu struje, koja može da pada.

Ponuđači su tražili od Tenderske komisije i da spusti prag prolaznosti za ispunjenje uslova za dobijanje većinskog paketa Elektroprivrede, odnosno da najbolji ponuđač može postati vlasnik sa 50 do 55 odsto zadovoljenja uslova, umjesto previđenih 80 odsto.

Investitorima, prema pisanju lista, ne odgovara ni to što nije određeno da će ispunjenje kriterijuma pratiti međunarodni nezavisni konsultant, a očekuju i da im se saopšti tarifa za prenos električne energije.

Oni žele da znaju i kakvu korist EPCG ima od dokapitalizacije Prve banke sa šest miliona EUR.

Tenderom za dokapitalizaciju EPCG na prodaju se nudi 11,45 miliona akcija u vlasništvu države Crne Gore i pravo na upis toliko novoizdatih akcija kompanije, koje će zajedno činiti oko 18,3 odsto njenog ukupnog osnovnog kapitala nakon dokapitalizacije.

Učešće na tenderu omogućeno je kompanijama koje su potpisale ugovor o čuvanju povjerljivih informacija i otkupile tendersku dokumentaciju koja košta 50 hiljada EUR.

Kriterijumi za dostavljanje ponude su da prihodi ponuđača moraju biti iznad 250 miliona EUR ili ekvivalentnog iznosa za posljednju finansijsku godinu, kao i da ima ukupnu imovinu veću od 500 miliona EUR.

Ponuđač mora imati i kreditni rejting, najmanje BBB minus, koji su mu dodijelile agencije Standard end purs /Standard and Poor’s/ ili Fič /Fitch/, ili Baa3 ukoliko ga rangira agencija Mudis /Moody’s/.

U pozivu se navodi da količina električne energije koju proizvodi ili distribuira ponuđač mora biti najmanje 1,5 hiljada gigavat sati tokom posljednje finansijske godine ponuđača.

Država ima 70,6 odsto akcija EPCG, dok su ostale dionice u vlasništvu investicionih fondova i manjinskih akcionara.

Osnovni kapital kompanije iznosi 991,88 miliona EUR i podijeljen je na 113,88 miliona akcija nominalne vrijednosti od po 8,7 EUR. Akcijama EPCG trguje se na obje crnogorske berze, na Nex i Montenegroberzi.

Advertisements