Izvor: Daily Telegraph

goldKineska agencija za državne rezerve posljednjih mjeseci kupuje velike količine bakra i drugih metala, i to daleko preko nivoa potreba kineske industrije u pokušaju da svoje devizne rezerve u dolaru zamijeni konkretnom robom, otkriva Daily Telegraph.

U Kini su shvatili da mogu puno bolje koristiti svojih 1,9 biliona dolara deviznih rezervi te su se počeli pripremati za novu industrijsku revoluciju koja bi se mogla bazirati na proizvodnji hibridnih automobila. Osim bakra, koji je važan u industriji hibridnih automobila, Kina nagomilava aluminijum, cink, nikal i neke rjeđe metale poput titanijuma i indijuma.

Prema narudžbama, Kina planira svoje rezerve napuniti metalima dovoljnim za zadovoljavanje potreba kineske industrije za sljedećih 50 godina. Osim da zadovolji rastuće potrebe industrije, Kina kupovinom bakra i ostalih metala diveryifikuje svoje rezerve i smanjuje zavisnost o dolaru i američkim obveznicama.

S obzirom na to da se kupovina velikih količina bakra ne može opravdati stanjem na tržištu koje očekuje dalji pad tražnje, ni kineskim potrebama, analitičari procjenjuju da je u pitanju promjena strategije i priprema za zamjenu dolara “bancorom”, koji bi bio vezan uz 30 različitih vrsta robe, a ne kao što su prije valute imale potporu samo u zlatnim rezervama.

Advertisements