Izvor: Vijesti

autaProdaja uvoznih automobila u Crnoj Gori tokom prva dva mjeseca 2009. godine više je nego prepolovljena u odnosu na uporedni period prošle godine – pokazuju najnovije analize agencije Protedžik marketing koja prati prodaju vozila na domaćem i tržištu susjedne Srbije.

Podaci o prodaji na crnogorskom tržištu 20-tak poznatih inostranih brendova automobila, pokazuju da je prodaja u navedenom periodu pala za 52,48 odsto ili u apsolutnim brojkama sa 707 na 336 prodatih automobila.

S obzirom na to da se ekonomska kriza zahuktava, koja za sobom povlači pad kupovne moći, a već mjesecima je smanjena kreditna aktivnost banaka, uključujući i lizing poslove, pad prometa na tržištu novih vozila nije iznenađenje.
Prema istraživanju, za prva dva mjeseca 2009. najviše je pala prodaja Citroenovih vozila, za 96,83 odsto, Tojotinih 84,95 odsto, Pežoovih 79,52 odsto, Opelovih 73,68 odsto, BMV-ovih 73,33 odsto, Seat-ovih 64 odsto, Fiatovih 61,54 odsto, a najmanje Folksvagenovih 43,54 odsto, Mercedesovih 32,65 odsto i Škodinih vozila 30,77 odsto.
Među rijetkim izuzećima su Hondina vozila, čija prodaja (sa 4 na 8 vozila) udvostručena u prva dva mjeseca 2009, dok je Audijevih i Renoovih vozila prodato više za 6,38, odnosno, 8,33 odsto.

Prema istim podacima, najveće učešće u ukupnoj prodaji iz uvoza imaju Folksvagenova vozila koja su za godinu tržišno učešće povećala sa 20,79 na 24,70 odsto. Prodavci Renoovih vozila povećali su učešće sa 6,65 na 14,88 odsto, Mercedesovih sa 6,93 na 9,82 odsto. Prodaja Hondinih vozila porasla je sa 0,57 na 2,38 odsto, Škodinih sa 3,68 na 5,36 odsto i Audijevih sa 3,39 na 7,74 odsto. Svi ostali prodavci, navedeni u istraživanju, smanjili su tržišno učešće.
Pad prodaje automobila potvrđuju i prestavnici osiguravajućih kuća koje bilježe manji broj sklopljenih polisa po osnovu kasko osiguranja. Negativni trendovi, kako sada stvari stoje, neće uticati na povećanje cijena kasko osiguranja u narednom periodu, dok Agencija za nadzor osiguranja priprema nove tarife za obavezno osiguranje od autoodgovornosti.

Izvršni direktor Montenegro osiguranja Nebojša Šćekić kazao je za „Vijesti“ da je od izbijanja krize uočljiv pad po osnovu kasko osiguranja, i da je prodaja novih automobila koja čini glavni izvor tog vida osiguranja drastično smanjena.

– Taj trend se nastavio i u prvom kvartalu 2009. godine, a prema našim informacijama prodaja novih automobila u prva dva mjeseca je bila za oko 50 odsto manja nego u istom periodu prošle godine. Može se reći da je to bilo očekivano imajući u vidu situaciju na bankarskom tržištu i posebno smanjenom obimu plasmana putem lizinga – rekao je Šćekić.

On je kazao da je globalna kriza uticala na produkciju osiguravajućih kuća što se ogleda u strukturi proizvoda u kojima dominiraju obavezna osiguranja , dok je otežan plasman onih vidova koji nijesu obeavezni zakonom.

– Efekti globalne krize i dalje će se odražavati na poslovanje. Nastojaćemo da ostvarimo planiranu bruto produkciju tako što ćemo proširiti asortiman proizvoda i podići kvalitet obrade šteta. U prethodnoj godini isplatil ismo 62 odsto više novca za naknadu šteta nego 2007. godine. U prva tri mjeseca 2009. godine sklopili smo 15.500 polisa obaveznog osiguranja i 570 polisa auto kasko osiguranja– rekao je Šćekić, dodajući da će cijene kasko osiguranja ostati nepromijenjene.

U Lovćen osiguranju potvrđuju da je kriza uticala na broj zaključenih polisa kasko osiguranja, koji je manji nego u istom periodu prošle godine.

– Kada govorimo o obaveznom osiguranju motornih vozila globalna kriza nije ostavila značajne posljedice, jer je riječ o zakonskoj obavezi koja se mora ispuniti prilikom registracije vozila. Kriza je uticala na premiju po osnovu kasko osiguranja zato što je značajno opala kupovna moć građana i samim tim njihov interes da izdvajaju sredstva za troškove osiguranja. Uz to, značajno je opala i prodaja novih vozila, kao i prodaja vozila putem lizinga, što je direktno uticalo na pad premije kasko osiguranja. Od početka godine izdali smo 23.309 polisa obaveznog osiguranja od čega za pravna lica 3.452 a za fizička 19.857 polisa. Kada je riječ o kasko osiguranju, u istom periodu je izdato ukupno 1.060 polisa, od čega fizičkim licima 416, a pravnim 644 polisa – kazali su u Lovćen osiguranju, dodajući da neće mijenjati cijene tog proizvoda u narednom periodu.

U toj osiguravajućoj kući smatraju da se negativni trendovi u prodaji mogu ublažiti obezbjeđenjem plaćanja premije u ratama, kao i organizovanjem akcija u saradnji sa autokućama gdje se omogućava prodaja osiguranja sa određenim popustom na premiju.

Direktor Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove u Swiss osiguranju Jadranka Milošević kazala je da se negativne posljedice ekonomske krize još uvijek ne reflektuju u značajnijem obimu na obavezno osiguranje vozila, dok kasko osiguranje bilježi osjetan pad.

– Razloge za takav trend treba tražiti u činjenici da se u uslovima ekonomske krize građani rjeđe odlučuju za kupovinu novog vozila, što utiče na zaključenje polisa kasko osiguranja. Od početka 2009. zaključeno je 86 kasko polisa osiguranja, u većini za pravna lica. U istom periodu izdato je 695 polisa autoodgovornosti – rekla je Milošević.

Folksfagenova vozila u Crnoj Gori prodaju kompanije Rokšped i Trak trejd, Citroenova Ofis centar i Vitro grupa, Tojotina Fl Motors, Pežoova Verano Motors, Opelova Osmanagić Co, BMW-ova MP auto, Seatova M Auto, Mercedesova Ljetopis Automotive, Škodina Auto Tivat i Samba Bar, Audijeva Rokšped, Hondina Delta i DAK auto, Fiatova vozila Delta.

Advertisements