Izvor: Vijesti

malPredstavnici malesijske dijaspore u Sjedinjenim Američkim Državama zatražili su od albanskih političara u Crnoj Gori da sprovedu promjene u strankama, ocjenjujući da građani nemaju dovoljno povjerenja u njih.

U tekstu predstavnika najuticajnije organizacije albanske dijaspore u SAD “Malesia e madhe”, ističe se da bi zbog loše politike Albanci u Crnoj Gori mogli da izgube i minimalna prava. U komentaru objavljenom na uticajnom internet portalu “malesia.org”, sekretar američko-albanske asocijacije “Malesia e madhe” Vilson Siništaj je istakao da Albanci moraju biti politički spremni za vrijeme promjena koje očekuje Crnu Goru.

“Moramo biti politički spremni za vrijeme kada Evropska unija od Crne Gore bude tražila decentralizaciju vlasti i regulisanje prava nacionalnih manjina. Tražim od Albanaca u Crnoj Gori da zajednički uputimo formalan zahtjev svim albanskim partijama da naše demokratske zahtjeve primijene kroz svoje partijske strukture”, navodi se u tekstu.

Asocijacija “Malesia e madhe” najveća je organizacija koja u SAD okuplja Albance iz Crne Gore. Uz organizacije “Ded Đon Ljulji” i “Kraja”, to je i najangažovanija organizacija u SAD koja pomaže politički, društveni i ekonomski status Albanaca u Crnoj Gori.

Osim čestih organizovanja donatorskih večeri za pomoć Malesiji, asocijacija “Malsia e madhe” je organizovala proteste u SAD nakon akcije “Orlov let”.

U tekstu “Malesija na raskršću – preživljavanje ili asimilacija”, Siništaj je ocijenio da su rezultati parlamentarnih izbora pokazali da je stanje u Malesiji alarmantno, ističući da dijaspora i građani moraju da rade na poboljšanju političke i društvene situacije Albanaca. Na prijevremenim parlamentarnim izborima albanske partije su osvojile četiri poslanička mjesta, od pet mjesta predviđenih za tu izbornu jedinicu.

Optužujući vlast da ne pokazuje interesovanje za stanje Albanaca, Siništaj je naveo primjere imovinskih sporova mještana Šipčanika sa AD Plantaže kao i “uzurpaciju zemljišta od strane NP Skadarsko jezero”. On je upozorio da je akcija “Orlov let” najupečatljiviji primjer odnosa vlasti prema Albancima, ističući da su u toj akciji kršena ljudska prava građana Malesije.

“Od aktuelnog režima ne možemo očekivati dobro za Malesiju, jer će nas naći ono dobro koje smo imali i od ostalih režima u posljednjih 100 godina. Treba da budemo svjesni onog što nas očekuje, a od političara koji nas zastupaju da tražimo ispunjenje naših zahtjeva”, navodi se u pismu.

Predstavnici dijaspore od albanskih političara zatražili su da rade na stranačkoj rekonstrukciji, uz upozorenje da treba stvoriti nove strukture koje će steći povjerenje građana. Siništaj je upozorio da stranke treba da unaprijede partijske statute, kojima će garantovati primjenu obećanih promjena.

“Od partija tražimo da budu transparentnije povodom pitanja finansija, kao i da periodično objavljuju finansijske izvještaje. Trebalo bi više raditi na pitanju stranačkih kadrova, jer je za uspjeh potreban veći profesionalizam”, navodi se u pismu.

Nakon sticanja nezavisnosti, Crna Gora bi trebalo da obezbjedi autonomiju Albancima u toj državi, ističe se u tekstu koji je objavljen na više albanskih portala. U analitičkom tekstu koji potpisuju izvjesni Endi Apoloni i Paolo Traboni, a koji je objavljen uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, zahtjeva se stvaranje autonomne oblasti koja bi obuhvatala okolinu Bara i Podgorice, kao i Ulcinj, Plav, Gusinje i Rožaje.

Autori koji su se ranije bavili i analizama politričkog stanja u Albaniji i Makedoniji, smatraju da bi sticanjem autonomije Albanci uživali veća prava i bili zaštićeni od uticaja većine. Oni smatraju da bi to doprinijelo decentralizaciji i demokratizaciji države, a narodi u Crnoj Gori bi živjeli u boljim odnosima sa Albancima.

„U pitanju su osnovani zahtjevi, koje imaju svi narodi u svijetu, i nije u pitanju ništa novo. To treba da prihvate sve progresivne snage, bez obzira na moguća negodovanja predstavnika većine i njihovih satelita, koji bi to mogli nazvati separatizmom ili terorizmom”, ističe se u tekstu.

Advertisements