Izvor: Mina

nonucLogičan je stav Crne Gore da neće biti saglasna sa eventualnom gradnjom nuklearne centrale kod Skadra u Albaniji, rekao je pomoćnik ministra zaštite životne sredine Siniša Stanković. On je podsjetio na “međunarodna dokumenta koja obavezuju zemlje koje namjeravaju da grade postrojenja, a koja bi mogla na bilo kpoji način da ugroze žovotnu sredinu u prekograničnom kontekstu, da obezbijede saglasnost svih potencijalno ugroženih država”.

“Crna Gora se izjasnila da ne želi da gradi nuklearke na svojoj teritoriji, a logično, ni u svojem susjedstvu”, kazao je Stanković listu Dan. Hrvatski zvaničnici su najavili da će sa Albanijom potpisati dokument o namjeri da izgrade zajedničku nuklearnu elektranu u blizini granice sa Crnom Gorom.

Stanković je kazao da Crna Gora nije zvanično obaviještena ni od Albanije ni Hrvatske da se “ušlo u realizaciju tog projekta i da se mora sačekati da bi imala stav o tome”.

“Albanija nema interes da uđe u taj posao, a da ne informiše Crnu Goru, jer od toga može imati samo štetu, a ne korist”, rekao je on.

Advertisements