Izvor: Mina

pbPrva banka Crne Gore raspisala je danas oglas za prodaju bjelopoljskog tržnog centa Siti /City/ park, po početnoj cijeni od oko 6,2 miliona EUR. Prva banka pozvala je zainteresovane da se prijave za javno nadmetanje, zakazano za 30. april, na kojem će na prodaju biti ponuđena parcela i zgrada ukupne površine od oko 39,3 hiljade metara kvadratnih.

Iz banke su saopštili da utvrđena vrijednost nepokretnosti pod hipotekom i početna prodajna cijena iznosi 6,2 miliona EUR, dok su realni troškovi nastali od početka namirenja vansudske prodaje 1,5 hiljada EUR.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju zaintersovani kupci koji na ime jemstva deponuju kod Prve banke 60 hiljada EUR i dokaz o tome dostave Komisiji za prodaju nepokretnosti. Ponuđač koji ponudi najbolju cijenu za kupovinu tržnog centra obavezan je da je uplati najkasnije sedam dana od završetka javnog nadmetanja, jer u protivnom gubi pravo na položeno jemstvo.

Siti park je otvoren početkom jula prošle godine, a njegovi dosadašnji vlasnici, kompanije Hektas /Hectas/ i Alfa /Alpha/ invest, tada su saopštili da će taj tržni centar ponuditi sve segmente trgovine i usluga visokog standarda.

Nosilac projekta Siti park bio je Hektas, koji je sa firmom Alfa invest na javnoj licitaciji otkupio fabriku Prva petoljetka od stečajnog upravnika.

Advertisements