Izvor: Mina, http://www.lscg.org

slavko1Već odavno je široko prihvaćeno mišljenje da demokratska vlast zavisi od sposobnosti demokratskih institucija da efikasno rade. Zbog toga je potrebno da institucije, njihova struktura i njihova ovlašćenja imaju podršku informisane i aktivne javnosti kako bi bili široko prihvaćeni u društvu kome služe. Zna se da je demokratska kultura neophodan element za funkcionisanje svih demokratskih vlada i zahtijeva stalnu podršku.

S druge strane stepen dosegnute demokratije u jednom društvu primarno se ogleda u stepenu civilne kontrole svih struktura koje se bave bezbjednošću jedne države, a posebno policijskog i vojnog aparata. Jedan od elemenata te kontrole, kada je vojska u pitanju jeste apsolutno poštovanje civilizacijski usvojenog principa da vojsku kontroliše civilna vlast. Jedan od bitnih elemenata te kontrole jeste resor koji se u vladi bavi poslovima vojske, a na čijem se čelu nalazi civilno lice, kojeg je Crna Gora u skladu sa zahtjevom Beograda, navodno samoukinula.

U demokratskim društvima vojska postoji isključivo radi odbrane pojedine države od napada spolja. Ona se priprema za taj posao prilagođavajući se konkretnim uslovima koji postoje u određenoj državi, ali u svakom slučaju tako da njena primarna funkcija ne uništava prirodne i privredne resurse od kapitalnog, vitalnog značaja po razvoj države koju navodno brani. U suprotnom, njena funkcija bi se pretvorila u suprotnost jer bi se time bitno ostvarili pogubni efekti čije bi prouzrokovanje trebala da spriječi u slučaju spoljne agresije.

Takođe, opšteprihvaćeno je uvjerenje da je bezbjednost nedjeljiva i da je tako bezbjednost svake države, neodvojivo vezana za bezbjednost svih ostalih. Opšteprihvaćen je princip da države neće jačati svoju bezbjednost na račun bezbjednosti drugih država, a odnosi bezbjednosti se u demokratskom svijetu zasnivaju na kooperativnom principu. Tako je posljednji sastanak Konferencije o evropskoj bezbjednosti i saradnji od decembra 1994.g. usvojio Kodeks ponašanja za političko – vojne aspekte bezbjednosti.

Sve ovo se u demokratskom svijetu dešava jer je takođe postala opšteprihvaćena misao koja bitno koriguje Klauzevicevu poznatu definiciju rata kao produžetka vođenja politike drugim sredstvima u tom smjeru da rat predstavlja prestanak svake politike, a pogotovu za one koji ga prouzrokuju i vode. Opet, sve navedeno je proizašlo iz opšteprihvaćenog uvjerenja da se dostojanstveno može živjeti samo uklapajući se u svjetske tokove. Demokratski svijet više ne gradi svoju snagu i superiornost na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, već na osnovi ekonomskoj. Znanje i ekonomija koji se pokazuju kao dvije strane jedne medalje, jesu tehnologija za uspješnu saradnju sa svijetom, jasno i miroljubive namjere prema njemu. Sve ove činjenice uključene su u tzv. kolektivne sisteme bezbjednosti, kao što je sistem poznat pod nazivom PARTNERSTVO ZA MIR.

Crna Gora je ne samo van navedenih standarda, već je isključena iz medjunarodne zajednice zbog politike koju vodi Demokratska partija socijalista dajući punu podršku apetitima aktuelnog srpskog režima. Na meti tog vlastodržačkog apetita, sasvim otvoreno, nalazi se Crna Gora. Kažem, sasvim otvoreno, jer do l989.g. sa Crnom Gorom se radilo suptilno, primjenjujući prema njoj čitavu lepezu postupaka koji bi trebali da je drže trajno u inferiornom položaju u odnosu na Beograd, prevashodno u ekonomskom smislu.

10. juna l995.g. Predsjednik Demokratske partije socijalista i Predsjednik Republike Crne Gore, Momir Bulatović je, povodom centralne proslave dana ratne mornarice vojske Jugoslavije u Kotoru u svom ne samo svečarskom govoru, izjavio sljedeće – Čast mi je što sam u prilici da obavijestim javnost da je Republika Crna Gora donijela odluku da Ratnoj mornarici Vojske Jugoslavije ustupi stambeno naselje PINJEŠ u Ulcinu sa oko 6.500 kvm prostora. Pored toga, nastavlja predsjednik, Crna Gora je dala saglasnost da se u Valdanosu, kraj Ulcinja, pristupi izgradnji luke za smještaj i prihvat brodova ratne mornarice. Time se stvaraju uslovi, kaže Bulatović da jugoslovenska, odnosno crnogorska obala bude branjena i odbranjena na svom početku i na svom kraju, završava predsjednik Bulatović.

Liberalni savez Crne Gore smatra da je navedena odluka koju je saopštio tog dana predsjednik Bulatović, samo najnovija u čitavom nizu sličnih kojima se uništavaju razvojne perspektive Crne Gore, samo jedna od onih na koje nas žele navići oni otuđeni centri moći, van svake civilne kontrole, čije odluke glasnogovrnički saopštava predsjednik Bulatović želeći ih prikazati kao odluke Crne Gore, poistovjećujući tako sebe i Crnu Goru čime treba da se prikrije činjenica kako najznačajnije institucije crnogorske vlasti, u prvom redu crnogorski parlament, ne samo da nijesu bile konsultovane prilikom donošenja ove odluke, već je sve rađeno iza njegovih leđa, dakle i iza leđa crnogorske nacije, dakle svih crnogorskih građana.

Da pogledamo sada što je to Momir Bulatović poklonio VJ Jugoslavije i na koga mu se svela tim činom, poklonodavka – siromašna Crna Gora.

Predmet Bulatovićevog poklona je najljepša, gotovo netaknuta mediteranska uvala Valdanos koja se prostire na tri miliona i osam stotina hiljada kvadratnih metara. zasađenih sa gotovo 30.000 maslina i time prestavlja najveći sačuvani maslinjak na Mediteranu. Za ovu priliku podsjećamo da je Mediteran sa rimskom i grčkom civilizacijom kolijevka zapadne civilizacije, da maslina raste u priobalnom mediteranskom pojasu do nadmorse visine od 400 metara i da je simbol Mediterana. Zna se reći da je granica izmedju kulture i nekulture, civilizacije i divljaštva upravo granica koju svojim rastom, plodom i prinosom obilježava granica uspjevanja masline. Maslina se smatra svetim drvom, ljekovitom biljkom, simbolom plemenitosti, pobjede i mira. Svojim sporim rastom, ogromnom njegom i umijećem koju traži od nekoliko ljudskih generacija, maslina je simbol predanog rada, pregalaštva, pameti, upornosti. Na destine hiljada maslina duž crnogorske obale znak su plemenitosti čitavog područja i najrječitiji su dokaz i živi spomenik crnogorskom pregalaštvu i najrječitiji su dokaz da ovaj narod nikada nije bio neznalački, primitivan i lijen. Da je ovo bio narod koji je prevashodno mislio na svoje potomstvo, jer se maslina i sadi zbog njega s obzirom da prvi plod daje nakon 150 godina uzgajanja. Kao višestoljetni gradovi, maslina je najplemenitija živa biofilna kopča između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. U narodnom predanju uvijek su se smatrali varvarima oni koji su rušili gradove i uništavali masline. Za njih su govorili da se Boga ne boje, a pred ljudima ne stide. Sve ovo i još puno toga Valdanos sa prekrasnom plažom, apsolutno čistom morskom vodom čini idealnim mjestom za razvoj visoko profitabilnog elitnog turizma. Svojim maslinjakom starim oko šest stotina godina, izuzetnom ambijentalnom vrijednošću Valdanos je zaslužio status zaštićene prirodne vrijednosti i kulturnog dobra najvišeg ranga kako su ga do sada tretirali svi planski i razvojni dokumenti Crne Gore iza kojih je stajao petnaestogodišnji rad najvećih svjetskih stručnjaka i stručnjaka sa područja bivše Jugoslavije. Ovo je najkraći mogući osvrt na prirodne i opštekulturne vrijednosti Valdanosa.

Svjestan sam da politička klima u kojoj se ozbiljno govorilo o mogućnosti izgradnje starijeg i ljepšeg Dubrovnika ne može korenspondirati sa navedenim civilizacijskim vrijednostima, ali svakako korenspondira sa brutalnim i beskrupuloznim ratnoprofiterskim bogaćenjem pa u tom smislu želim izvesti računicu po kojoj bi kvadratni metar od trideset pet milona kvadrata koliko ih ima napadnuto područje Valdanosa prilikom kupoprodajnog odnosa bilo tretirano po sadašnjoj cijene kvadratnog metra pukog građevinsko zemljišta prosječnog kvaliteta, bilo đe na crnogorskom primorju, a to je 100 DM, dobila bi se suma od 350 milona maraka! Sve ovo govori o činjenici da Predsjednik Republike da je Valdanos njegov privatni posjed nikada ne bi, bilo kad i bilo kome učinio takav poklon, jer bi to bilo van zdravog razuma. Ali kad je u pitanju crnogorski razvojni resurs, onda, valjda, može svojom funkcijom prikriti otimanje crnogorske životne energije.

Posezanje za Valdanosom, crnogorskim biserom i crnogorskom razvojnom šansom dovoljno govori i o navodnom poklonoprimcu, VJ. Odmah da istaknem da je Liberalni savez Crne Gore za crnogorsku vojsku koja bi bila civilno kontrolisana i odgovorna ovom parlamentu. Da je kojim slučajem Crna Gora suverena i da ima svoju ratnu flotu, ona nikada ne bi mogla da bude smještena u Vladanosu. Činjenica je međutim da se bivša JNA ponašala kao država u državi i da je kao takva posegla za najljepšim prostorima u Crnoj Gori, a da Vojska Jugoslavije nastavlja pravdajući ih navodno vojnim razlozima, sa takvom praksom. Primjera možete navesti koliko god hoćete. Uzmite prostore koje je zaposjela bivša JNA u crnogorskom zaleđu, a posebno na crnogorskom primorju. Kažem, ovakav trend nastavlja VJ, posežući ovoga puta za Valdanosom i već ističući zahtjev za Krnjicama u sred nacionalnog parka Skadarsko jezero, faktički već držeći čitavi bokokotorski zaliv faktički zaposjedajući i spoljnu obalu poluostrva Luštica, uvalu Vale itd. Sve to govori da je čitava crnogorska obala u pravilnim geografskim razmacima već uzeta od strane VJ zapravo uzurpirala one prostore radi kojih se jedna država vojno i štiti. To su oni prostori koji se na ovaj ili onaj način mogu najprofitabilnije u nacionalnom interesu ekonomski valorizovati. Time se, faktički, vojska, a u ovom slučaju mornarica, prometnula u svoju suprotonost, kada je to u pitanju Crna Gora.

———-

Danas:

Britanska kompanija Kubus luks /Cubus lux/ i rusko-crnogorski konzoricjum Mos siti grup /Mos city group/ dostavili su ponude na tender za dugoročni zakup bivšeg vojnog odmarališta Valdanos.

Rok za dostavljanje ponuda na tender koji je objavljen 20. decembra, istekao je danas.

Britanska firma Kubus luks je ponudila fiksni godišnji zakup od 18 centi za kvadratni metar, a planirane su investicije vrijedne 222,51 milion EUR. Mos siti grup, kojeg čine ruska i istoimena crnogorska firma, za zakup kvadratnog metra, ponudila je 15 centi, dok je u ponudi navela ulaganja vrijedna 644 miliona EUR, saopšteno je danas na otvaranju ponuda.

Prema uslovima tendera, garantovani iznos zakupnine ne smije biti manji od 15 centi za kvadratni metar. Iznos i struktura ponuđene zakupnine biće jedan od kriterijuma za ocjenu ponude. Predsjednik Tenederske komisije Vujica Lazović saopštio je da će to tijelo vjerovatno naredne sedmice ocijeniti formalnu ispravnost dostavljenih ponuda.

“Postupak ocjenjivanja ponuda, formiranja rang liste i kompletna procedura o izboru ponuđača obaviće se u zakonski predviđenom roku”, kazao je on. Većinski akcionar i predsjednik Mos siti grupe je ruski biznismen Pavel Fuks. Mos siti grup, čiji se dio akcija kotira na berzi u Londonu jedna je od najvećih građevinskih firmi u Rusiji, a, između ostalog, bavi se i ulaganjima u turizam.

Za Kubus luks na Internetu postoje podaci da je firma usmjerena na ulaganja u Hrvatskoj. Kubus luks upravlja sa dvije kockarnice u turističkim odmaralištima u Puli i Selcu i marinom sa više od 200 sidrišta na ostrvu Ugljan, nedaleko od Zadra. Kompleks Valdanos nudi se u zakup na 30 godina sa mogućnošću produžetka.

Na tender su se mogle prijaviti kompanije ili konzorcijumi koji otkupe tendersku dokumentaciju, koja košta 20 hiljada EUR, i potpišu Izjavu o povjerljivosti. Prema uslovima, učesnik na tenderu može biti međunarodni hotelski operater i brend koji je poznat po upravljanju turističkim kompleksima nivoa četiri plus ili pet zvjezdica. Ponuđač mora da ima najmanje pet godina neprekidnog iskustva u planiranju, razvoju i upravljanju hotelima visoke kategorije.

Na tender se može prijaviti i kompanija koja dokaže da posjeduje finansijsku sposobnost i novac neophodan za realizaciju projekta. Ponuđač mora dokazati i da je u posljednjoj godini ostvario ukupan promet od najmanje 100 miliona EUR. Za valorizaciju Valdanosa mogu se prijaviti i firme čija je vrijednost kapitala kojim upravljaju najmanje 100 miliona EUR i ako dokažu da su u tri od pet godina ostvarile pozitivan finansijski rezultat.

Uvala Valdanos nalazi se četiri kilometara od Ulcinja i ubraja se među najatraktivnije lokacije u Crnoj Gori. Površina kopnenog dijela je 346 hektara. Plaža Valdanosa duga je 342 metra, a široka 11 metara. U uvali se nalazi vojno odmaralište koje nije u funkciji, a površina objekata je 8,7 hiljada metara kvadratnih.

Advertisements