Izvor: Mina

grossPrimjena preporuka evropskih zvaničnika koje dugo godina stoje pred vlašču ključni je korak kako bi se u Crnoj Gori povećalo povjerenje građana u institucije sistema i ojačala demokratija, smatra šef Posmatračke misije Parlamentarne skupštine Savjeta Evropse Andreas Gros. On je kazao da bi svi trebali da imaju povjerenja u pravila i procedure izbornog procesa i da bi to trebalo da bude cilj i dužnost vlasti.

„Kako bi se to ostvarilo vlasti treba da realizuju i primijene preporuke ODIHR-a (posmatračke misije OEBS-a), Savjeta Evrope i Venecijanske komisije“, rekao je Gros Vijestima. Na pitanje koje su to preporuke, Gros je kazao da stara imovina Komunističke partije treba da bude raspodijeljena svim strankama i da ne može više da bude vlasništvo vladajuće partije.

„Sudstvo je sve, samo nije nezavisno od vlasti. Njegova nezavisnost i jednakost svih pred sudom može biti najbitnija mjera kojom bi se izgradilo i prevazišlo nepovjerenje koje preveliki broj građana danas izražava prema vlasti“, smatra Gros. On je ocijenio i da vlast mora još više da radi kako bi zaštitila autonomiju pojedinačnih građana kada se radi o pritisku šefova u državnim i institucijama koje su bliske vlasti – škole, bolnicem televizijske stanice i drugo.

Gros smatra da šefovi pogrešno misle da će najbolje služiti vlastima kada koriste pritisak na svoje zaposlene da favorizuju vladajuće partije.

„Poslednji element koji povećava nepovjerenje prevelikog broja građana mogao bi biti način na koji javni televizijski kanali favorizuju vladajuću stranku i njene ministre i funkcionere u vijestima i drugim programima: predugo i previše“, ocijenio je Gros.

Advertisements